fbpx

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden – Steigerhoutje.nl – Laatst gewijzigd op: 26-05-2023

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen Steigerhoutje.nl en de klant, met betrekking tot de verkoop en levering van steigerhouten meubelen via de webshop van Steigerhoutje.nl.

2. Bestellingen en Overeenkomsten

2.1 Bestellingen kunnen worden geplaatst via de webshop van Steigerhoutje.nl. Door een bestelling te plaatsen, verklaart de klant akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.
2.2 Steigerhoutje.nl behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of aanvullende informatie van de klant te verzoeken indien nodig.
2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat Steigerhoutje.nl een bestelling heeft bevestigd en de betaling van de klant heeft ontvangen.

 

3 Prijzen en Betalingen

3.1 Alle prijzen op de webshop van Steigerhoutje.nl zijn vermeld in euro’s, inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
3.2 De klant is verantwoordelijk voor het tijdig en correct betalen van de bestelling. Steigerhoutje.nl behoudt zich het recht voor om de bestelling te annuleren indien de betaling niet binnen de gestelde termijn is ontvangen.
3.3 Betalingen kunnen worden gedaan via de aangeboden betaalmethoden op de webshop van Steigerhoutje.nl.

 

4. Levering

4.1 Steigerhoutje.nl streeft ernaar om bestellingen binnen de aangegeven levertijd te leveren. De opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief en kunnen niet als bindend worden beschouwd.
4.2 Indien de levering vertraging oploopt, zal Steigerhoutje.nl de klant hierover zo spoedig mogelijk informeren.
4.3 Het risico van beschadiging of verlies van de producten gaat over op de klant op het moment van levering.
4.4 De klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van het juiste afleveradres. Indien de klant een foutief adres verstrekt, is Steigerhoutje.nl niet aansprakelijk voor het niet ontvangen van de bestelling. Indien de bestelling wordt geretourneerd naar Steigerhoutje.nl als gevolg van een onjuist adres, kan de klant ervoor kiezen om de bestelling opnieuw te laten verzenden op zijn/haar kosten met een gecorrigeerd adres. In dat geval kunnen extra verzendkosten van toepassing zijn.

 

5. Retourneren en Annuleren

5.1 De klant heeft het recht om de ontvangen producten binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren, zonder opgaaf van reden. De kosten en verantwoordelijkheid voor het retourneren van de producten liggen bij de klant, tenzij anders overeengekomen.
5.2 Geretourneerde producten moeten in originele staat zijn, ongebruikt en onbeschadigd, inclusief alle accessoires en verpakkingen.
5.3 Indien de klant een product wil annuleren voordat het is verzonden, dient dit zo spoedig mogelijk aan Steigerhoutje.nl te worden gemeld. Indien de bestelling nog niet is verzonden, zal de betaling worden teruggestort. Indien de bestelling al is verzonden, gelden de retourvoorwaarden zoals hierboven vermeld.

 

6. Garantie en Aansprakelijkheid

6.1 Steigerhoutje.nl biedt een garantieperiode van 1 jaar op fabricagefouten en materiaaldefecten van de geleverde producten. Deze garantie dekt geen normale slijtage, schade door onjuist gebruik of onjuiste montage.
6.2 Steigerhoutje.nl is niet aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van de producten.
6.3 De totale aansprakelijkheid van Steigerhoutje.nl is beperkt tot het bedrag dat is betaald voor het betreffende product.

 

7. Intellectueel Eigendom

7.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten, afbeeldingen en inhoud op de webshop van Steigerhoutje.nl blijven eigendom van Steigerhoutje.nl.
7.2 Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Steigerhoutje.nl gebruik te maken van deze intellectuele eigendomsrechten.

 

8. Klachten en Geschillen

8.1 Klachten over de producten of de dienstverlening van Steigerhoutje.nl dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontdekking, schriftelijk te worden gemeld.
8.2 Op overeenkomsten tussen Steigerhoutje.nl en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
8.3 Geschillen die voortvloeien uit overeenkomsten tussen Steigerhoutje.nl en de klant zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Steigerhoutje.nl, tenzij dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijst.

Door een bestelling te plaatsen, gaat de klant akkoord met deze voorwaarden.